پنجره دو جداره فولکس واگنی

پنجره دو جداره که باز شدن آن به صورت کشویی انجام می شوند را با نام پنجره های upvc فولکس واگنی نام گذاری کرده اند. البته در اصطلاح عامیانه بیشترین نامی که برای این پنجره دو جداره به کار می رود، پنجره دو جداره کشویی می باشد.

پنجره دو جداره فولکس واگنیحتما شما هم ماشین های فولکس واگن را یادتان می آید؛ نوع باز شدن درب این ماشین ها که به صورت کشویی انجام می شد امروزه اصلاح رایجی در بین مردم شده است و به درب و پنجره های که به صورت کشویی باز می شوند، فولکس واگنی می گویند.

این مدل از پنجر های دوجداره نیز بسیار مناسب برای ساختمان هایی می باشد که شاید از درب و پنجره های بزرگی می خواهند استفاده نمایند، و در صورت باز شدن پنجره به صورت معمولی محدودیت ها و ناراحتی حتما ایجاد خواهد شد؛ پس از مکانیزم کشویی ( فولکس واگنی ) می توان بهره برد و راحتی لازم را ایجاد نمود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :